Pohár Hané

                        Rok 2006                                                                  Rok 2007

Pohár Hané Ženy výsledková listina                         Pohár Hané Ženy výsledková listina  

Pohár Hané Mladší žáci výsledková listina     Pohár Hané Mladší hasiči výsledková listina

Pohár Hané Muži výsledková listina                   Pohár Hané Muži výsledková listina

Pohár Hané Starší žáci výsledková listina         Pohár Hané Starší žáci výsledková listina

                       Rok 2008                                                                Rok 2009

Pohár Hané Starší hasiči výsledková listina           Pohár Hané Ženy Výsledková listina

Pohár Hané Ženy výsledková listina                Pohár Hané Mladší hasiči výsledková listina

Pohár Hané Mladší hasiči výsledková listina          Pohár Hané Muži výsledková listina

Pohár Hané Muži výsledková listina                    Pohár Hané Starší žáci výsledková listina

                                                              Rok 2010

                V tomto roce se tradiční Pohár Hané nekonal v důsledku Povodní.

                  Rok 2011                                                                  Rok 2012

Pohár Hané Ženy výsledková listina                       Pohár Hané Ženy výsledková listina

Pohár Hané Muži výsledková listina                Pohár Hané Mladší hasiči výsledková listina

Pohár Hané Starší žáci výsledková listina             Pohár Hané Muži výsledková listina

Pohár Hané Mladší žáci výsledková listina      Pohár Hané Starší hasiči výsledková listina 

                     Rok 2013                                                            Rok 2014

Pohár Hané Ženy Výsledková listina                Pohár Hané Mladší hasiči výsledková listina

Pohár Hané Mladší hasiči Výsledková listina          Pohár Hané  Muži výsledková listina

Pohár Hané Muži Výsledková listina                 Pohár Hané Starší hasiči výsledková listina

Pohár Hané starší žáci Výsledková listina               Pohár Hané Ženy výsledková listina

                                                                         Pohár Hané Muži nad 40 let výsledková listina
             

                    Rok 2015                                                                          Rok 2016

Pohár Hané Mladší  žáci výsledková listina          Požární útok mladší Pohár Hané výsledky

Pohár Hané MUŽI, výsledková listina                     Požární útok starší Pohár Hané výsledky

Pohár Hané ŽENY výsledková listina                        Požární útok muži Pohár Hané výsledky

Pohár Hané Starší žáci výsledková listina                Požární útok ženy Pohár Hané výsledky

                                                  Požární útok Senior 35+Pohár Hané

                     Rok 2017                                                                       Rok 2018

Výsledky pohár Hané mladší hasiči

Výsledky Pohár Hané starší hasiči

Výsledky Pohár Hané MUŽI

Výsledky Pohár Hané ŽENY