Přerovská liga v PS

Úvod

Vítejte na webových stránkách sboru dobrovolných hasičů obce Troubky.

Znak_SDH_Troubky    Obec_Troubky_logo    Vlastik-foto_stare_hasicarny    florian yx

Logo_kraje_na_web

 

Tento sbor dobrovolných hasičů byl založen 16. ledna roku 1894 a poté kdy byly Moravským místodržitelstvím v Brně 5. 11. 1894 osvědčeny stanovy tohoto nově vzniklého sboru, byl o rok později tj. 16. ledna 1895 oficiálně aktivní. (více v Historie sboru)

Hasičské desatero

  • Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci ve štěstí.
  • Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
  • Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičského svého zdraví.
  • Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří tě zvolili, očekávají od tebe činnost zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.
  • Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.
  • Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
  • Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
  • Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všelijaké neshody přátelským způsobil zamezil nebo usmířil.
  • Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu sobě, ale zřízení, jehož odznak nosíš.
  • Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.

Toto desatero náš sbor ctí, řídí se ním a dle jeho pokynů také koná…